Terms of Service

Quan trọng - xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản. Bằng việc sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản dịch vụ.

1. Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên 123yo, bạn cần cung cấp cho website các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. 123yo sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

2. Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, 123yo có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ các thông tin khi đăng ký… Dữ liệu bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào các mục đích sau :
 • Để lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ của 123yo
 • Để gửi cho thành viên các cảnh báo, bản tin, cập nhật, thư, quảng cáo, ưu đãi, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ 123yo, các đối tác, nhà tài trợ và đơn vị quảng cáo;
 • Để thông báo và gửi giấy mời cho thành viên về các sự kiện hoặc hoạt động do 123yo, đối tác, nhà tài trợ hoặc đơn vị của 123yo tổ chức;
 • Để xử lý các đăng ký tham gia của thành viên vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với thành viên về sự tham gia của thành viên tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
 • Để chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị đồng kiểm soát cũng như với các đại lý, nhà cung cấp, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Họ là những người có thể tiếp cận với bạn để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của họ bằng các bài đăng, cuộc gọi, dịch vụ tin nhắn (SMS), bằng tay và / hoặc qua email
 • cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước nếu được yêu cầu

3. Quy định về nội dung thông tin trên website

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua ứng dụng 123yo và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với 123yo cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng ứng dụng trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:
 • Chứa các thông tin quảng cáo
 • Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
 • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
 • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
 • Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của ứng dụng.
 • Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, 123yo sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng ứng dụng của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • 123yo.net là app chia sẻ cộng đồng, 123yo giữ quyền thông tin trên ứng dụng, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh... và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của 123yo, và tất cả các thông tin này sẽ không "Bị xóa/Được xóa" vì bất cứ lý do nào! Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do ban quản trị quy định!

4. Tuyên bố từ chối

123yo có các biện pháp bảo mật cho ứng dụng và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, 123yo không thể đảm bảo tuyệt đối ứng dụng khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

123yo không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên ứng dụng này. Định kỳ 123yo sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên ứng dụng này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, 123yo sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ ứng dụng này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại ứng dụng này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, 123yo hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Ứng dụng của 123yo bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của 123yo hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, 123yo không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các trang web đó.

5. Các thay đổi trên ứng dụng 123yo

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của ứng dụng này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

6. Thay đổi về điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần báo trước. Bằng việc sử dụng ứng dụng sau khi thay đổi nghĩa là bạn đồng ý với điều khoản và điều kiện mới.

7. Quy định về các hành động không được phép

 • Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.
 • Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang 123yo.
 • Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
 • Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.
 • Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.
 • Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ 123yo vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của 123yo hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

8. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào 123yo hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

9. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại 123yo có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của 123yo. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

11. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website 123yo đều thuộc về 123yo CORP. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của 123yo, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website 123yo hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website 123yo.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

12. Cung cấp nội dung trên 123yo

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên ứng dụng, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên ứng dụng của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó. Việc truy cập và sử dụng website 123yo do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. 123yo chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại 123yo. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong “Điều khoản và điều kiện” sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

14. Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: help@123yo.net.

15. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.