Privacy Policy

Chính sách bảo mật ( 'chính sách') mô tả cách 123yo Ltd và các công ty thành viên tương ứng, công ty liên kết và các đơn vị đồng kiểm soát ("123yo ") sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

1. BẢO MẬT THÔNG TIN

123yo tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ 123yo như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng 123yo có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

2. TẬP HỢP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” có nghĩa là những thông tin của bạn bao gồm: tên, email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, sở thích cá nhân,… Việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Thông tin này sẽ được sử dụn khi 123yo cần xác nhận và liên hệ với bạn nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho 123yo thông tin cá nhân của bạn, 123yo sẽ không thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các Mục đích và Mục đích bổ sung được nêu ở dưới.

Lịch sử tìm kiếm

123yo sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty 123yo sử dụng và xử lý thông tin của thành viên cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty 123yo, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau

Nếu bạn là khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp bởi 123yo:

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty 123yo theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với thành viên;
 • Để cung cấp cho thành viên bất kỳ dịch vụ nào mà thành viên yêu cầu;
 • Để xử lý các đăng ký của thành viên và để cung cấp các dịch vụ cho thành viên;

Nếu khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng:

 • để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp Ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng Ứng dụng;
 • Để xử lý việc tham gia của thành viên vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào
 • Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của thành viên đối với 123yo và để cung cấp cho thành viên các lợi ích dành cho người theo dõi
 • Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của thành viên;
 • Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của thành viên

Nếu thành viên là đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ:

 • Để phục vụ mục đích hợp tác với thành viên để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm
 • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà 123yo có thể yêu cầu để hợp tác với thành viên
 • Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà thành viên cung cấp;
 • Để liên lạc với thành viên hoặc để 123yo trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi từ thành viên
 • để trao đổi với thành viên cho bất kì mục đích được liệt kê trong Chính sách này;

4. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

5. Chuyển giao thông tin cá nhân

Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi một cơ quan tài phán ở ngoài quốc gia của bạn, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà bạn hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Tập đoàn 123yo cung cấp (“Quốc gia Thay thế”), cho các công ty thuộc Tập đoàn 123yo nằm ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc gia Thay thế và/hoặc khi các máy chủ của Tập đoàn 123yo được đặt ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc gia Thay thế. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của bạn ra khỏi quốc gia của bạn hoặc Quốc gia Thay thế như được mô tả dưới đây

6. Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

Ứng dụng có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Tập đoàn 123yo không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Tập đoàn 123yo không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

7. SỬA ĐỔI VÀ XOÁ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của ứng dụng của chúng tôi.

8. ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong 123yo, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email help@123yo.net. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.